Profilering i brosjyre – Senja Kommune

Vi er med i den nye brosjyren for storkommunen Senja som i disse dager distribueres til alle husstander som omfattes.
Fra 1. januar 2020 blir den nye kommunen en realitet, og Torstensen Bygg-Team er da hjemmehørende i  Senja Kommune!