Hustyper

h u s t y p e r

Trendbolig kaller vi våre hustyper som er tegnet av oss. Disse husene er utarbeidet i samarbeid med kundene gjennom årene  - og har vist seg å oppfylle husbyggernes ambisjoner om gode hjem å bo i.

Vi tegner både moderne hus med en funksjonalistisk og minimalistisk stil, -og boliger med en mer tradisjonsrik utforming. Fellesnevneren for alle hus vi tegner og bygger er at de skal gi gode og trygge hjem for familien til  en fornuftig pris.

Vår tette kontakt med kundene er blitt vårt varemerke. Å kunne utarbeide kundens drømmer - noen ganger bare utifra en enkel blyant-tegning. Dette er vår utfordring og vår måte å la kunden være en partner i prosessen. 

 

En reise på tusen mil begynner med ett skritt... ( kinesisk ordtak )
En byggeprosess til et godt hjem begynner med noen streker på et ark...

Moderne og innovative løsninger

Tradisjonsrike hus med høy kvalitet 

#gode hjem