Personvernerklæring

Personvernerklæring - Torstensen Bygg-Team AS

 

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Torstensen Bygg-Team AS
samler inn og bruker personopplysninger.

 

Cookies Nettsider
Cookies på våre nettsider har som eneste hensikt å sørge for at kommunikasjonen fra nettsiden til bruker fungerer. Disse er til bruk for WORDPRESS som er vårt publiseringsverktøy. Ingen informasjon som kan identifisere brukere samles inn.

Cookies er små tekstfiler som er plassert på maskinen din for å hjelpe nettstedet å gi en bedre brukeropplevelse. Generelt brukes informasjonskapsler for å beholde brukerpreferanser, lagre informasjon for ting som handlekurver, og gi anonymisert sporingsdata til tredjepartsapplikasjoner som Google Analytics. Cookiene vil som regel gjøre surfingopplevelsen din bedre. Du kan imidlertid foretrekke å deaktivere informasjonskapsler på dette nettstedet og andre. Den mest effektive måten å gjøre dette på er å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din. Vi foreslår at du konsulterer Hjelp-delen av nettleseren din eller ser på nettstedet "About Cookies", som gir veiledning for alle moderne nettlesere

Behandlingsansvarlig
Torstensen Bygg-Team AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formålet
Formålet med lagring av personopplysninger er for å kunne opprettholde en dialog med kunder og leverandører, og finne tilbake til hvem som tidligere har vært involvert i prosjekter vi har hatt tidligere.

 

Det rettslige grunnlaget
Vi lagrer informasjon med hjemmel i:
Personopplysningslovens §8 a,b,f
Personopplysnings-forskriftens §8-12.

 

Opplysninger som behandles

Følgende personopplysninger registreres i våre systemer:

-Navn
-Epostadresse

Eventuelt også:

-Telefonnummer
-Postadresse
-Firmatilhørighet

 

Tilknytning og roller i forskjellige oppdrag
Opplysninger som samles inn i forbindelse med driften av virksomheten, lagres på Holte.no. Programvaren vi benytter er HoltePortalen. Videre bruker vi eksternt regnskapsbyrå, hvor det lagres kun den informasjonen som er nødvendig for å sende fakturaer.

I noen tilfeller skriver lagrer vi en oppsummering av innholdet i en telefonsamtale, epost- eller tekstmeldingskommunikasjon i loggen vår. Dette er nødvendig for at vi internt skal kunne vite hva som vi er blitt enige om med kundene.

Vi lagrer ikke sensitive personopplysninger.

Hvor opplysningene hentes fra, og frivillighet
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med en forespørsel om å bli kontaktet av oss. Det er også frivillig å oppgi opplysninger over telefon eller epost. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.

Eventuell annen informasjon som kommer frem i henvendelsen kan også lagres i databasen, men da ikke i noen strukturert form.

E-post
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer våre samarbeidspartnere (kunder, leverandører) derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Tredjeparter
Vi sender ikke ut nyhetsbrev, og vi deler heller ikke noen personopplysninger med noen, med mindre det er en involvert tredjepart som trenger kontaktinformasjon.
Eksempelvis, om vi med kundens samtykke engasjerer en takstmann til et oppdrag, vil vi oppgi kundens kontaktinformasjon med navn, telefonnummer, adresse og epost for at takstmannen skal kunne formidle og innhente nødvendig informasjon fra kunden.

Sletting og arkivering
Oppføring og restaurering av bygninger er vår kjernevirksomhet, derfor vil kontaktinformasjonen vi samler være aktuell kun så lenge bygget består.
Om vi får greie på at et bygg vi har jobbet på blir revet, vil vi slette kontaktinformasjonen til kunder for den aktuelle bygningen.

 

Rettighetene til den registrerte, og jurisdiksjon
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Torstensen Bygg-Team AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i systemet vårt har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Torstensen Bygg-Team AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Det er norsk lov som gjelder for vår behandling av personopplysninger.


Sikring av opplysningene
Vi benytter OneDrive med kryptering for å sikre og lagre opplysninger i tillegg til online Holte.no.
Papirarkivet befinner seg på et låst kontor.

 

#god tillit